Puno ti hvala na odgovorima!

Bravo! Ti si pravi_a IDE GLASLIJA_KA! 

Vidiš povezanost između demokratije i kvaliteta života, a to je za svaku pohvalu. Demokratija služi kao kamen temeljac za negovanje okruženja u kojem pojedinci mogu aktivno učestvovati u procesima donošenja odluka koje direktno utiču na njihovo blagostanje. Čvrsta demokratija ovlašćuje građane da se zalažu za politike koje promovišu socijalnu pravdu, dostupnost zdravstvene zaštite, obrazovanje i ekonomske mogućnosti, što na kraju doprinosi poboljšanom kvalitetu života za sve nas.