IDE GLAS 2.0

Od 3. decembra ponovo Ide glas“. Sada i van Beograda. U 33 grada i opštine širom Srbije sprovodimo društvenu kampanju motivisanja građana i građanki da iskoriste mogućnost lokalnih inicijativa, kao vid političke participacije, kako bi unapredili kvalitet života u svojim lokalnim zajednicama.

Preko 120 mladih aktivista i aktivistkinja, u radu na ovoj kampanji, dobili su priliku da uče o političkoj participaciji i građanskom aktivizmu, da u direktnom kontaktu sa građanima i građankama jačaju svoje veštine komunikacije i da istražuju specifične lokalne probleme, da izveštavaju sa terena kroz pisanje i objavljivanje članaka na portalu zoomer.rs, kao i da svojim idejama doprinesu kreiranju sadržaja i dizajnu promotivnih materijala.

U drugoj fazi realizacije projekta, aktivisti i aktivistkinje će zajedno sa građanima i građankama sa kojima su razgovarali, raditi na kreiranju i realizaciji lokalnih inicijativa kako bi podstakli lokalnu samoupravu da reši probleme sa kojima se svakodnevno susreću u svojoj lokalnoj zajednici. 

Demokratija važi za najbolji oblik vladavine jer učešće samih građana u upravljanju vodi većoj verovatnoći da će se društvom upravljati efikasno. Zbog toga želimo da doprinesemo većoj uključenosti građana i građanki u procese političkog odlučivanja.

Zajedno sa građanima i građankama ćemo proći proces političke participacije na lokalnom nivou i steći veštine i znanja o pokretanju peticija, lokalnih inicijativa i javnom zagovaranju, koje će nam služiti i nadalje kako bismo uticali na lokalnu samoupravu da deluje u smeru ispunjavanja naših potreba.

Kao nastavak kampanje #IdeGlas sprovedene pred izbore održane 3. aprila 2022. godine koja je za cilj imala promociju aktivizma mladih i izbornu participaciju građana i građanki, nastao je projekat Igra političke participacije

Politika se ne bavi mladima jer se oni ne bave njome. Zbog toga je neophodno podstaći političku participaciju mladih, osnažiti ih za učešće u kreiranju i implementaciji javnih politika i da doprinesu razvoju zajednice

Sa željom da doprinesemo rešavanju problema isključenosti mladih iz političkih procesa, i sa ciljem da povećamo svest mladih o njihovoj ulozi u demokratskom političkom sistemu i osnažimo ih da učestvuju u političkim procesima, kreirale smo interaktivne sadržaje.

Poštujući pravila apsolutne stranačke neutralnosti i bez agitovanja za bilo koju političku opciju, mladima pružamo priliku da unaprede svoja znanja o političkom sistemu i procesima donošenja odluka, kao i veštine korisne za učešće u političkim procesima na svim nivoima upravljanja u Srbiji.

Ceo proces razvoja i realizacije ideje odvijao se u okviru UNLOCK Accelerator programa koji su pohađale autorke. Vizija sveta u kome svako može da deli, koristi i umnožava celokupno znanje čovečanstva, motivisala je Wikimedia Deutschland da pokrene ovaj program. UNLOCK Accelerator je posvećen promovisanju rešenja koja svetsko znanje čine raznovrsnijim, dostupnijim i inkluzivnijim za sve. 

#IdeGlas je društvena kampanja koja promoviše aktivizam mladih i političku participaciju građana i građanki u izbornim procesima. Kampanja je fokusirana na predstojeće izbore, zakazane za 3. april 2022.

Mladi aktivisti i aktivistkinje su na zadatku da motivišu građane i građanke da ostvare svoje pravo glasa, bez obzira na svoje političke preferencije.

Poštujući pravila apsolutne stranačke neutralnosti i bez agitovanja za bilo koju političku opciju, cilj nam je da podignemo izlaznost na izborima, ali i svest o konceptu aktivnog građanstva i značaju učestvovanja u demokratskim procesima.

Do izbora 3. aprila očekujte nas na svojim vratima.

Želimo da vas upoznamo, da čujemo vaše stavove i da vam pokažemo ŠTA MOŽE VAŠ GLAS!

Kampanju “Ide glas” realizuje Centar E8, usmeren na rad sa mladima i za mlade. Zato je u sve faze rada, od priprema i razvoja poruka do izlaska na ulice Beograda i razgovora sa sugrađanima, uključeno više od sto mladih ljudi, studenata i studentkinja. U radu na ovoj kampanji oni su dobili priliku da uče o političkoj participaciji i građanskom aktivizmu; da istražuju specifične lokalne probleme u beogradskim opštinama; da komuniciraju sa građanima u direktnom terenskom radu, da izveštavaju sa terena, kroz pisanje i objavljivanje članaka na portalu zoomer.rs, kao i da svojim idejama doprinesu kreiranju sadržaja i dizajna svih promotivnih materijala.

Cilj nam je da dokažemo da je svaki glas na izborima važan i da mladi nisu apatični i nezainteresovani za društvo u kome žive.

Budite deo naše onlajn zajednice. Na našem sajtu i društvenim mrežama očekuju vas svakodnevni edukativni i zanimljivi sadržaji na temu izbornih procesa i političke participacije.

Twitter
INSTAGRAM
Facebook

Zapratite nas, šerujte naše sadržaje, pišite nam i, naravno, OTVORITE NAM VRATA. Podržite kampanju #ideglas