Peticija za sadnju drveća i ozelenjavanje površina – NIŠ

Dragana Sotirovski, gradonačelnica Niša
Sedmog jula 2, 18000 Niš
Boban Džunić, predsednik Skupštine grada Niša
Nikole Pašića 24, 18000 Niš
Nataša Stanković, predsednica opštine Pantelej
Saša Novićević, predsednik Skupštine opštine Pantelej
Gutenbergova 4a, 18103 Niš
Ivan Mihajlović, v.d. direktor JKP “Medijana” Niš
Mramorska 10, 18106 Niš

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dolepotpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

PETICIJU
Za sadnju drveća i ozelenjavanje površina na teritoriji niške opštine Pantelej od strane javnog komunalnog preduzeća “Medijana” Niš, kako bi se osigurala zdravija životna sredina i zeleniji, čistiji i uređeniji pejzaž opštine Pantelej.

Već niz godina, stanovnici navedene opštine suočeni su sa sve većom urbanizacijom i nepostojanjem drveća, koje i samo veoma teško uspeva da opstane u betonskom okruženju. Ovo dovodi do povećane stope zagađenosti vazduha usled nedostatka drveća, kao i velikih vrućina leti, s obzirom na nepostojanje prirodnog hlada. Takođe, pejzaž opštine Pantelej dodatno je narušen nepostojanjem zelenila.
Prilikom terenskog istraživanja, utvrđeno je postojanje zemljišnog potencijala, koji je u maloj meri iskorišćen, mahom je u divljim sadnicama, i čije se održavanje ne vrši. Primećeno smeće dodatno ugrožava ekosferu i onemogućava normalni razvoj biljaka.
Zahtevamo od nadležnih organa opštine Pantelej da se angažuju inženjeri pejzažne arhitekture i šumarstva zaposleni u JKP “”Medijana”, koji će proceniti da li postoje uslovi za sadnju drveća i koje su to sadnice koje mogu opstati u gradskom okruženju, te onda posaditi iste i pružiti priliku građanima da se uključe u akciju sadnje.
Na osnovu člana 56. stav 1. Ustava Republike Srbije, u što kraćem roku tražimo odgovor od organa lokalne samouprave opštine Pantelej na ovu peticiju.