Peticija za postavljanje kontejnera za prikupljanje smeća – KULA

Marko Pešić
JKP ,,KOMUNALAC“ Kula
29. novembra 4, Kula

Miljan Drašković
JKP ,,VODOVOD“
Petra Drapšina 1, Crvenka

Damjan Miljanić – predsednik opštine
Velibor Milojčić – predsednik skuštine opštine
Marko Pešić, direktor nadležnog JKP Kula
Miljan Drašković, direktor nadležnog JKP Crvenka

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

PETICIJU
Za postavljanje kontejnera za prikupljanje smeća i redovno odnošenje smeća od strane javnog komunalnog preduzeća JKP ,,Komunalac“ Kula i JKP ,,Vodovod“ Crvenka u ulicama:

Isa Bajić – groblje (Kula)
Stevan Sremac- mađarsko groblje
Mostarska- igralište ( teniski tereni – Kula )
Ugao Žarka Zrenjanina – Moše Pijade ( Crvenka )
Ugao Žarka Zrenjanina – Nade Dimića ( Crvenka )
Ugao Žarka Zrenjanina – Boška Buhe ( Crvenka )
Veljka Vlahovića- Masarikova ( Crvenka )
Ivana Milutinovića-Njegoševa ( Crvenka )
Maršala Tita-Ive Andrića ( Crvenka )
Maršala Tita-Maksima Gorkog ( Crvenka )
Kolinija Šećerane ( Crvenka )

kako bi se osigurala bezbednost građana i sprečilo širenje različitih zaraznih bolesti i smrada.
Već niz godina, stanovnici navedenih ulica nemaju kontejnere u blizini svog doma. Ovi stanovnici moraju da ili odnose smeće daleko, ili da dalje odlažu na divlje deponije. Rastom ovih divljih deponija, ugrožava se ekološka slika opštine, a takođe i raste opasnost od širenja zaraznih bolesti i rasta populacije živih bića koje deponije privlače (glodari, ptice i sl.).
Zahtevamo od nadležnih organa opštine Kula da se postave kontejneri i obezbedi redovno odnošenja smeća u navedenim ulicama kako bi svi gore pomenuti problemi bili rešeni.
Na osnovu člana 56. stav 1. Ustava Republike Srbije, u što kraćem roku tražimo odgovor od organa lokalne samouprave Kule na ovu peticiju.

Isa Bajić (groblje)- Kula


Stevan Sremac- mađarsko groblje (Kula)


Igralište (teniski tereni – Kula)