#IDEGLAS najveća GOTV kampanja ikada realizovana u regionu

Kampanja ,,Ide glas”, koja je realizovana tokom marta 2022. godine, prema broju mladih aktivista i aktivistkinja, obučenih i uključenih u projekat, najveća je partijski neutralna GOTV (Get out to vote – Izađi i glasaj) kampanja ikada realizovana u našem regionu.

Kampanja je realizovana u susret lokalnim, parlamentarnim i predsedničkim izborima, koji su se održali 3. aprila, i nastala je kroz projekat posvećen političkoj participaciji mladih, promociji demokratije i podsticanju izlaznosti na izbore u Srbiji.

Kroz dve faze projekta „Ide glas”, okupili smo više od 100 mladih aktivista i aktivistkinja. Svi su prošli obuke vezane za značaj političke participacije u demokratskom društvu, direktan terenski rad po metodu od vrata do vrata, kao i dodatne treninge, vezane za građansko novinarstvo, medijsku i informacionu pismenost.

U prvoj fazi rada na projektu, mladi su izašli na teren kako bi sa Beograđanima i Beograđankama razgovarali o njihovoj motivaciji za izlazak na izbore. Pored toga, građani su sa našim aktivistima podelili i konkretne probleme koje imaju u svojim lokalnim zajednicama, a od podataka prikupljenih na ovaj način mladi aktivisti i aktivistkinje pisali su reportaže objavljene na portalu Zoomer.

Prilike da čitaju i komentarišu ove tekstove, građani su imali na društvenim mrežama Zoomer portala, te su ovi tekstovi postali jezgro diskusija lokalnih zajednica o najvažnijim pitanjima zajedničkog života u ovim naseljima.

U odnosu na najčešću argumentaciju za i protiv izlaska na izbore, a uz apsolutno poštovanje principa stranačke neutralnosti, bez ikakvog zagovaranja ili iskazivanja simpatija prema bilo kojoj političkoj opciji, kreirali smo dve poruke čiji je cilj bio da motivišu građane da 3. aprila ostvare svoje biračko pravo. Pored našeg glavnog motoa „Ide glas”, poruke koje smo upućivali građanima tokom dva talasa terenske kampanje su „Glasaj i saznaj: Šta može tvoj glas?“ i „Uzmi olovku u svoje ruke!“.

Naši aktivisti i aktivistkinje su na terenu ostvarili komunikaciju sa preko 46.000 građana i građanki na teritoriji celog Beograda – u centralnim gradskim opštinama, opštinama predgrađa, kao i urbanim i ruralnim delovima prigradskih naselja.

Osim direktne komunikacije sa građanima na terenu uz podelu letaka sa porukama, kampanja „Ide glas” uključivala je i online aktivnosti – niz pratećih sadržaja, osmišljenih i dizajniranih tako da promovišu izlaznost na izbore. Upotrebom digitalnih medija kao kanala komunikacije, kroz tekstove i spotove, trudili smo se da razrešimo najčešće nedoumice građana o izbornom procesu – kreirali četiri video spota i na desetine vizuala i kratkih tekstova deljenih na internetu.

Kao vrhunac rada na kampanji „Ide glas” na sam izborni dan aktivisti i aktivistkinje okupili su se i zajedno sa svojim vršnjacima i saradnicima iz Krovne organizacije mladih Srbije i Evropske demokratske mreže mladih u Srbiji proveli 3. april u radnoj atmosferi u Izbornom štabu mladih.

Iz ovog jedinstvnog izbornog štaba tokom celog dana praćene su najnovije informacije o izlaznosti na svim nivoima izbora, uživo je emitovan specijalan program na temu političke participacije i priređena su uključenja sa lica mesta iz Republičke izborne komisije, CRTA-e i CeSID-a sa presecima stanja izlaznosti tokom izbornog dana.

Analizom podataka dobijenih iz izveštaja izbornih komisija na biračkim mestima u čijim oblastima su aktivisti/kinje razgovarali sa građanima, i poređenjem ovih podataka sa rezultatima prethodnih lokalnih izbora u Gradu Beogradu 2018. godine, pokazalo se da je samo aktivnošću naših aktivista na terenu izlaznost u ovim oblastima porasla za 2.35%.

Aktivisti i aktivistkinje kampanje „Ide glas” promenili su stav čak jedne trećine apstinenata sa kojima su razgovarali u martu! Kada ovim rezultatima dodamo i uticaj aktivnosti na društvenim mrežama, možemo se pohvaliti prvom uspešno realizovanom terenskom nestranačkom GOTV kampanjom.

Ohrabreni rezultatima kampanje i ponosni na ostvarenje naših ciljeva – podizanje izborne participacije na biračkim mestima, i formiranje najveće nestranačke omladinske mreže aktivista i aktivistkinja, nastavljamo da se bavimo pitanjima političke participacije u Srbiji.

Nastavljamo da okupljamo mlade motivisane da u svojoj zajednici pokreću promene. Nastavljamo da ih osnažujemo pružajući im nova znanja i veštine. Nastavljamo da ih podržavamo stvarajući prostor za njihove ideje. Očekujte nas ponovo, vrlo uskoro.