Kako da proverite da li je fantom glasao umesto vas?

Piše: CRTA

Svi birači koji ne iskoriste pravo glasa na izborima, po zakonu, mogu da provere da li je to neko zloupotrebio, odnosno da li je neko glasao umesto njih na predsedničkim i parlamentarnim izborima. Oni mogu da podnesu zahtev za dobijanje informacije da li je u biračkom spisku evidentirano da je glasao ili da traže uvid u izvod iz biračkog spiska. 

Međutim, promenama izbornih zakona koje su usvojene u januaru ove godine, procedura za podnošenje zahteva delimično je promenjena u odnosu na prethodne izbore. Takođe, procedura se razlikuje i u zavisnosti od toga da li je birač glasao u Srbiji ili u inostranstvu. 

Kome se podnosi zahtev?

Ako je birač glasao u Srbiji, zahtev za dobijanje informacije da li je u biračkom spisku evidentirano da je glasao podnosi se lokalanoj izbornoj komisiji. Spisak sa kontaktima svih izbornih komisija možete naći na sajtu Republičke izborne komisije na ovom linku

Zahtev treba da sadrži: 

  • Ime i prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta, kontakt telefon i potpis podnosioca, naziv opštine/grada, odnosno strane države i broj biračkog mesta na kojem je podnosilac zahteva upisan u izvod iz biračkog spiska.
  • Obavezno se uz zahtev prilaže očitana lična karta, odnosno fotokopija lične karte ili pasoša.

Formular Z-1 za podnošenje zahteva možete preuzeti na linku. Zahtev se podnosi lično i u pisanoj formi, a predaje se na pisarnici lokalne izborne komisije ili putem pošte.

Ako birač ipak želi da mu se omogući uvid, zahtev se podnosi na formularu Z-3 koji možete preuzeti ovde, a uvid se vrši u prostorijama lokalne izborne komisije. 

S druge strane, kad je reč o biračima koji su glasali u inostranstvu, zahtev za dobijanje informacije da li je u biračkom spisku evidentirano da je glasao ili zahtev za uvid u izvod iz biračkog spiska podnose direktno Republičkoj izbornoj komisiji i to, za razliku od birača koji su glasali u Srbiji, mogu da ga urade onlajn preko RIK-ovog sajta na ovom linku

Ranijih godina, svi birači su ovaj zahtev mogli da podnesu putem RIK-ovog sajta, ali to više nije moguće. Osim podnošenja zahteva putem sajta, birači iz inostranstva zahteve mogu da podnesu i slanjem na adresu RIK-a ili predajom na pisarnici.

Birač koji je glasao na biračkom mestu u inostranstvu podnosi zahtev za informaciju o tome da li je glasao na izborima u inostranstvu zajedno sa očitanom ličnom kartom/fotokopijom lične karte ili pasoša Republičkoj izbornoj komisiji slanjem putem pošte na adresu Kralja Milana 14, 11000 Beograd. Obrazac Z-2 je dostupan na sajtu RIK-a na sledećem linku

Zahtev za uvid u izvod iz biračkog spiska, birač koji je glasao u inostranstvu, podnosi Republičkoj izbornoj komisiji zajedno sa očitanom ličnom kartom/fotokopijom lične karte ili pasoša na adresu Kralja Milana 14, 11000 Beograd. Zahtev je dostupan na obrascu Z-4.

Koji je rok da se dobije odgovor?

Lokalna izborna komisija ima rok od 30 dana od dana podnošenja zahteva pismenim putem, da obavesti podnosioca o tome da li je evidentirano da je glasao, a ako je podneo zahtev za uvid u izvod iz biračkog spiska, onda kada će moći da ga izvrši. 

Ovaj rok se može produžiti za još 60 dana ako je podnet veliki broj zahteva. O produženju roka, podnosilac mora biti obavešten u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Kad se zahtev šalje Gradskoj izbornoj komisiji Beograda?

Birač koji ne iskoristi pravo glasa na izborima za Skupštinu grada Beograda, a upisan je u birački spisak za gradske izbore, može da proveri da li je neko glasao umesto njega.

Birači zahtev za dobijanje informacije da li je u biračkom spisku evidentirano da je glasao ili zahtev za uvid u izvod biračkog spiska podnose Gradskoj izbornoj komisiji. Zahtev se podnosi u pisanoj formi, predajom na pisarnici Gradske izborne komisije (Kraljice Marije 1) ili putem pošte.

Formulari za podnošenje ovih zahteva mogu se preuzeti na sajtu Gradske izborne komisije na ovom linku.

Kako ovo funkcioniše u praksi?

Ako, na primer, uzmemo birača koji je upisan da glasa na biračkom mestu na Novom Beogradu, a koji nije glasao na izborima, on zahtev za proveru da li je neko glasao umesto njega na predsedničkim i parlamentarnim izborima podnosi opštinskoj izbornoj komisiji Novog Beograda.

Ali ako isti taj birač želi da proveri da li je neko umesto njega glasao na izborima za Skupštinu grada Beograda, onda taj zahtev podnosi Gradskoj izbornoj komisiji.