Drugi izveštaj KOMS-a: političari u kampanji o zaposlenju, stmbenom pitanju i odlasku mladih

Krovna organizacija mladih Srbije ukazuje na značaj u obraćanju mladima tokom predizborne kampanje, od strane svih političkih aktera pa je pokrenula Monitoring izborne kampanje 2022. kako bi mladi imali uvid u to ko im se obraća, u kojoj meri, na koji način i šta im govori putem kojih kanala komunikacije. Mi nastavljamo da pratimo aktivnosti u okviru Monitoringa i prenosimo vam drugi izveštaj.

Rezime za period 21-27. februar

Koalicija oko SNS-a je o mladima komunicirala preko svojih ministara. Pretežno su komunicirali o stambenom pitanju mladih, kao i o opštem položaju mladih i njihovom ostanku u Srbiji, ali i o programima ili merama koje sprovode (pomoć za kupovinu stana porodicama koje su dobile ili će dobiti dete ove godine, program „Moja prva plata“, pomoć mladima od 100 evra). Osim mera koje se sprovode nije bilo predloga za unapređenje položaja mladih.

Iz koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije su dva puta komunicirali o mladima u posmatranom period i osvrnuli su se na problem nemogućnosti zaposlenja mladih bez članstva u partijama, kao i na problem odlaska mladih iz Srbije. Dodatno, ukazuju i da okolnosti političkog takmičenja u Srbiji rezultiraju nepoverenjem mladih u političare i političke partije.

Izborna lista Miloš Jovanović – Nada za Srbiju se jednom posredno bavila pitanjem mladih kroz problem đ njihovog odlaska usled partokratskog zapošljavanja.

Izborna lista Moramo jednom je komunicirala o temama u vezi sa mladima. Ukazali su na to da mladi odlaze iz zemlje zato što ne postoje zdrava zemlja, čist vazduh i pitka voda.

Koalicija Suverenisti se jednom oglasila oko pitanja mladih i ukazala da je stambeno pitanje problem broj jedan za mlade i najveća kočnica koju mladi imaju u zasnivanju porodice.

Patriotski blok je nastavio sa čestim govorima o mladima (10 puta su se obraćali ovoj ciljnoj grupi) tokom druge nedelje izborne kampanje. Pruživši podršku i razumevanje mladima, ukazali su na probleme sa kojima se mladi suočavaju: obrazovanje, stambeno pitanje, troškovi obrazovanja, zapošljavanje i slično. U više navrata isticali su da im je pitanje mladih jedno od najvažnijih i da su njihove ideje mlade i za mlade. Predložili su promenu okruženja u kojem mladi žive poboljšavanjem njihovog položaja
(besplatno školovanje, subvencije za mlade privrednike, izgradnju studentskih kampova, beneficirano stanovanje i ishranu za studente) i neke konkretnije (ali nedovoljno konkretne) mere oko stambene politike.

Koalicija oko Socijaldemokratske stranke (još nije proglašena izborna lista) imala je dva obraćanja ka mladima u prethodnih nedelju dana koja su bila usmerena na učestvovanje mladih u političkim procesima, broj mladih na izbornim listama i ka podsticanju mladih da izađu na izbore.
Drugi politički subjekti nisu komunicirali o mladima u drugom izveštajnom periodu.