Kako funkcioniše izbor naših predstavnika i predstavnica?

IZBORNI PROCES

IZBORNI PROCES

Izbor predsednika Republike Srbije

 • bira se na 5 godina (sem u slucaju raspisivanja vanrednih izbora)
 • direktno od strane naroda
 • pravo da bira predsednika i da bude biran ima svaki punoletni i poslovno sposobni drzavljanin RS
 • izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupstine; i to 90 dana pre isteka mandata aktuelnog predsednika
 • Izbore sprovode Republicka izborna kom isija (RIK) i biracki odbori

Izbor poslanika za Narodnu skupštinu 

 • biraju se na 4 godine (sem u slucaju raspisivanja vanrednih izbora)
 • sistem lista: biraci glasaju zaokruzivanjem broja ispred odredene liste, a ne za pojedince
 • proprcionalni sistem: svakoj izbornoj listi pripada broj mandata koji je srazmeran broju osvojenih glasova
 • samo liste koje su presle izborni prag od 3%, odnosno prirodni prag za liste nacionalnih manjina, ucestvuju u raspodeli mandata
 • parlamentarne izbore raspisuje predsednik Republike
 • sprovode ih RIK i biracki odbori