IZBORNI PROCES

IZBORNI PROCES

IZBORNI PROCES

Pored parlamentarnih i predsedničkih, 3. aprila 2022. nas očekuju i izbori za odbornike Skupštine Grada Beograda. Svake četvrte godine Beograđani i Beograđanke na neposrednim izborima, opštim i jednakim pravom glasa, tajnim glasanjem odlučuju o tome ko će ih predstavljati u Skupštini Grada. Ovo je telo kome stanovnici glavnog grada na izborima poveravaju upravljanje gradom, rešavanje problema i zadovoljavanje potreba lokalne zajednice. Izbori su  poveravanje odlučivanja o zajednici najznačajniji oblik učestvovanja građana i građanki u kreiranju politika, te ćemo na ovom mestu pažnju posvetiti izbornom procesu i izbornom sistemu koji se primenjuje za lokalne izbore u Beogradu.

Lokalne izbore raspisuje predsednik Narodne skupštine, a izborne liste mogu podneti političke partije, koalicije ili grupe građana. Izborna lista mora da sadrži najmanje jednu trećinu kandidata od ukupnog broja odbornika koji se bira i bar 40% manje zastupljenog pola. Za kandidovanje liste neophodno je da je svojim potpisima podrži 3000 birača.

Izborni sistem koji se primenjuje za gradske izbore je proporcionalni što znači da se mandati raspoređuju srazmerno procentu osvojenih glasova. Elementi koji određuju ovaj izborni sistem kao proporcionalni su jedna izborna jedinica u kojoj se raspodeljuje svih 110 mandata, nizak izborni prag od 3% osvojenih glasova potrebnih kandidovanoj listi kako bi učestvovala u raspodeli mandata, i primena D’Ontove formule, odnosno sistema najvećeg količnika, za raspodelu mandata.

Na beogradskim izborima pravo glasa ima 1 618 264  građana i građanki. Pored aktivnog, sa punoletstvom se stiče i pasivno biračko pravo, pa isti broj građana i građanki ima i pravo da bude biran.

S obzirom da su liste zatvorene i blokirane, birači raspolažu jednim glasom koji mogu dodeliti jednoj izbornoj listi u celini i nemaju mogućnost da izraze svoje preferencije prema kandidatima koji se na njoj nalaze.

U raspodeli mandata učestvuju samo partije/koalicije/grupe građana koje su osvojile više od 3% glasova birača. Ovo pravilo se ne odnosi na liste nacionalinih manjina koje u raspodeli mandata učestvuju i kada osvoje manje od 3% glasova. 

Mandati odbornika se potvrđuju na konstitutivnoj sednici koju saziva predsednik skupštine iz prethodnog saziva najkasnije 30 dana od predstavljanja rezultata i raspodele mandata. Mandat odbornika počinje da važi od trenutka od kad je potvrđen.

Do danas, je podneto 7 izbornih lista za lokalne izbore u Beogradu:

  1. Aleksandar Vučić- “Zajedno možemo sve”
  2. Ivica Dačić- Premijer Srbije, Toma Fila – Gradonačelnik Beograda
  3. “Dr. Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka”
  4. “Milica Đurđević Stamenkoviski – Srpska stranka Zavetnici”
  5. “Vladeta Janković – Ujedinjeni za pobedu Beograda”
  6. “Dr. Miloš Jovanović – Nada za Beograd”
  7. “Moramo – Dobrica Veselinović”