Šta su GRADSKI, a šta LOKALNI IZBORI?

Drugog jun 2024. godine građani i građanke će imati priliku da svojim glasom utiču na budućnost svojih opština i gradova! Tog datuma održaće se redovni lokalni izbori koji obuhvataju čak 67 opština i gradova, kao i 23 beogradske opštine, što je ukupno 89 lokalnih uprava širom zemlje.

Na lokalnim izborima građani i građanke će birati svoje predstavnike na nivou opštine.

Takođe, održavaju se i gradski izbori u Beogradu gde se biraju predstavnici gradske skupštine, a važno je napomenuti da se na gradskim izborima ne bira gradonačelnik Beograda.

Skupština grada Beograda će nakon izbora izabrati gradonačelnika. Kandidata za gradonačelnika predlaže predsednik Skupštine grada, i taj kandidat ne mora biti prvi na izbornoj listi koje je bio deo na lokalnim izborima.

Bira se tajnim glasanjem na jednom glasačkom listiću, i to većinom glasova svih odbornika, koji glasaju “za” ili “protiv” predloženih kandidata.

Ovi izbori predstavljaju važan trenutak za jačanje lokalne samouprave i omogućavaju građanima da direktno učestvuju u donošenju odluka koje će oblikovati njihov svakodnevni život. Zato, hajde da iskoristimo pravo glasa i doprinesimo razvoju naših zajednica!