TOP 5 problema: Zemun

Ako ste imali priliku da tokom 2023. (pogotovo tokom leta) odete u Zemun u želji da posetite Gardoš, prošetate kejom ili čuvenim Zemunskim parkom, verovatno ste se duže zadržali u prevozu nego u samoj šetnji. I da, vidikovac Gardoša zaista jeste vredan tog jednog napornog odlaska. Ali, dugo najavljivana rekonstrukcija zemunske Glavne ulice, koja traje od maja prošle godine, itekako utiče na svakodnevni život građana_ki opštine Zemun. Ne zaboravimo, to obuhvata i velika naselja poput Zemun polja, Galenike i Batajnice, čiji gradski prevoz prolazi upravo kroz Glavnu. Ovi ulični radovi rezultuju u tome da autobuske trase već više od šest meseci menjaju trasu bez pravovremenog obaveštenja. Samim tim, linije koje inače prolaze kroz ovu ulicu premeštene su u susedne ulice sa već gustim saobraćajem. To dovodi do dodatnog zakrčavanja na potezu koji spaja Zemunce i Zemunke sa Novim Beogradom i ostatkom grada.

Iako je ovo trenutno najaktuelnija promena u Zemunu, to ne znači da treba zanemariti ostale probleme koji su prisutni od ranije. Građani_ke Zemuna koji su razgovarali sa aktivistima_kinjama kampanje Ide glas kao jedan od problema istakli su i kanalizaciju, to jest nepostojanje infrastrukture i izlivanje kanalizacije, konkretno u ulicama Vojni put 2, Akrobate Aleksića, Glinska i Aleksandra Petrovića.

Još jedan od problema je zagađenje. Na divljem buvljaku ljudi ostavljaju velike količine smeća, što zahvata i Pazovačku i Geteovu ulicu. Kante i kontejneri nisu dovoljno rasprostranjeni, a tamo gde ih ima – ne prazne ih dovoljno često, te se smeće nagomilava okolo, što dovodi i do problema da se ulice ne čiste redovno. Problematično je i upravljanje otpadom u ulici Devaldovih. Prisutne su i divlje deponije.

Ako se vratimo na problem gradskog prevoza, građani_ke su konkretno naveli lošu povezanost sa centrom grada, retke polaske i ukidanje i izmeštanje brojnih linija zbog izgradnje pruge. Česte izmene prisutne su na linijama 704, 707 i 709 kod Dušana Mađarčića Korčagina, kao i problemi na liniji 81. „Put do grada neretko traje i do dva sata!“, žali se jedna od građanki. Što se tiče stanja autobusa, naglašavaju da su stari i neodržavani i da nema grejanja u njima. „Stanje autobusa na liniji 707 je tragično, a polasci su jako retki“, zaključuje sagovornica.

Zatim, građani_ke ističu da je stanje na putevima loše, a trotoari su neprohodni zbog nagomilanih automobila. Iako su različite zemunske ulice stalno pod nekom radovima, rupe na njima ne posustaju. Kao primer lošeg stanja puta građani_ke su naveli_e Ugrinovačku ulicu i Ulicu Aleksandra Petrovića, gde se kišnica skuplja u rupama. „U Ulici Vojni put ne postoji trotoar, dok su ulice poput Bosutske preuske i automobili jedva prolaze kroz njih”, priča jedan od nezadovoljnih vozača iz Zemuna.

Zemunci i Zemunke su takođe zabrinuti_e za manjak ležećih policajaca oko škola. Kao ulice kojima su neophodni ležeći policajci izdvojili su Ulicu Isidora Stojanovića, Justina Popovića i Vojni put. Manjak parkinga i parking mesta najčešće je spomenut u kontekstu centra Batajnice i Ulice Elija Fincija.

Autorka: Ina Stanković