KO JE LIDER/KA I DA LI SI TI JEDAN/NA OD NjIH?

Često za nekoga čujemo da je lider/ka, ali da li zapravo znamo šta se pod tim podrazumeva? Da li su nam oni uopšteni potrebni i kako da ih prepoznamo? To ćemo pokušati da razjasnimo u ovom tekstu.

Howard Gardner, američki psiholog, navodi da postoji 6 konstanti liderstva, a to su:

1) PRIČA: Lider mora da ima centralnu priču ili poruku. Ona mora da bude efektivna za veliku i heterogenu grupu.

2) PUBLIKA: Svaka priča nema efekta ukoliko ne postoji publika.

3) ORGANIZACIJA: U početku lider se obraća direktno publici, kasnije je neophodan određen vid organizacije.

4) OLIČENJE: Kreator priče mora biti i oličenje sopstvene price, da bude iskren i da se poistovećuje sa njom.

5) OBRAĆANJE: Ono može direktno ili indirektno, u zavisnosti od potreba.

6) VEŠTINA: Svaki lider mora posedovati određene veštine i znanja po kojima se izdvaja.

Ipak, mora se imati u vidu da je nemoguće biti lider/ka bez dobrog tima i da je to dvosmeran proces. Svaki/a tim lider/ka mora pružati podršku članovima svog tima, svoje aktivnosti treba da usmerava ka ostvarivanju rezultata, potrebno je da razmatra i prihvata različite perspektive koje članovi tima iznose, kao i da efikasno rešava probleme koji se stave pred njega/nju i njegov/njen tim.

Koje su glavne osobine jednog/e lidera/ke?

Lider/ka treba da ima mogućnost za kritičko razmišljanje, kao i dobre komunikacione veštine. Svi članovi tima treba da znaju da mogu za bilo šta da zatraže objašnjenje, kao i da će njihovo mišljenje biti saslušano. Dobar lider/ka ostvaruje uspešnu saradnju tako što pravilno delegira zadatke i preuzima punu odgovornost za zadatke. Neophodna je predanost, kreativnost i snalažljivost. Pored toga, saosećanje je jedna od najvažnijih osobina, kao i sposobnost motivacije i izvlačenja maksimuma iz drugih.

Imajući u vidu sve navedene osobine, postaje jasno da je svakom timu neophodan lider/ka koji će tim voditi ka zajedničkom ostvarenju ciljeva. Uz pravog/u lidera/ku ne postoji nerešivo, a čitav tim će zajedno rasti i napredovati.

Autorka teksta: Lena Bogdanović