Peticija za postavljanje kontejnera za prikupljanje smeća – ČUKARICA

Srđan Kolarić, predsednik GO Čukarica
Lidija Jovanović, predsednica Skupštine GO Čukarica
Šumadijski trg br.2

JKP „Gradska Čistoća“
Mije Kovačevića 4

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dolepotpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

PETICIJU
Za postavljanje kontejnera za prikupljanje smeća i redovno odnošenje smeća od strane javnog komunalnog preduzeća „Gradska Čistoća“ u ulicama:

Radnih akcija
Svete Milutinovića

kako bi se osigurala bezbednost građana i sprečilo širenje različitih zaraznih bolesti i smrada.
Već niz godina, stanovnici navedenih ulica nemaju kontejnere u blizini svog doma. Ovi stanovnici moraju da ili odnose smeće daleko, ili da dalje odlažu na divlje deponije. Rastom ovih divljih deponija, ugrožava se ekološka slika opštine, a takođe i raste opasnost od širenja zaraznih bolesti i rasta populacije živih bića koje deponije privlače (glodari, ptice i sl.).


Zahtevamo od nadležnih organa opštine Čukarica da se postave kontejneri i obezbedi redovno odnošenja smeća u navedenim ulicama kako bi svi gore pomenuti problemi bili rešeni.
Na osnovu člana 56. stav 1. Ustava Republike Srbije, u što kraćem roku tražimo odgovor od organa lokalne samouprave Čukarice na ovu peticiju.

PRILOG:
U ulici Radnih akcija 93a ne postoje kontejneri, u sporednim ulicama ih ima ali ne dovoljno ili je građanima daleko da odu do tih ulica i bace smeće. Kažu da najčešće idu do kontejnera u ul Žarka Vasiljevića. Na ulici i po travnjaku oko zgrade ima mnogo smeća, krupnog otpada i nameštaja. Trebalo bi u ovom delu ulice postaviti bar dva kontejnera kako bi se rešio problem.

U ulici Svete Milutinovića, u delu kod potoka ne postoji nijedan kontejner i smeće se baca u potok, na ulicu ili na zelene površine pored potoka. Mnogo građana koji žive u tom delu Železnika se žalilo na ovaj problem.
Od građana smo saznali da su u jednom delu ulice (slika ispod) postojali kontejneri, ali su oni uklonjeni, tako da sada svi ostavljaju smeće na tom mestu gde su bili kontejneri. Prošli put smo na tom mestu zatekli krupni otpad i nameštaj (dušeke, daske) i saznali da je to navika stanovnika ove ulice.