Šta je to izborna a šta politička participacija?

Često se pogrešno izjednačava politička participacija sa činom glasanja. Tada se čeka od izbora do izbora.

Politička participacija

podrazumeva akciju građana sa ciljem da se izvrši uticaj na politiku. Ona može imati različite forme. Pored učešća na izborima podrazumeva neformalnih ili organizovanih grupa, proteste, peticije, bavljenje lokalnim pitanjima, štrajk, bojkot…

Aktivni i informisani građani su oni koji su potrebni demokratiji. Politička participacija (učešće) je glavna “žila kucavica” demokratije.

Izborna participacija

(glasanje na izborima) kao jedan od najznačajnijih oblika političke participacije. Učešće nas građana na izborima jeste sama suština demokratije.

Birajući svoje predstavnike, mi oblikujemo svoje ustanove i opredeljujemo se za ponuđene politike. Kao oblik formalne političke participacije predstavlja i način i sredstvo izbora i kontrole vlasti. Ipak, učesće na izborima iako masovan, jeste i kratkotrajan i periodičan čin koji nije dovoljan garant demokratije.

Baci klik i pogledaj aktuelne pozive!