Šta predstavlja inicijativa „Budi front”?

Osnovu svake demokratske države čini volja naroda koja je izražena na fer, slobodnim i pravednim izborima. Zadatak države jeste da to i obezbedi, međutim, šta se dešava kada ona u tome ne uspeva u potpunosti, a neregularnosti (manjeg ili većeg obima) se ipak javljaju?

Aktivisti Lokalnog fronta su pokrenuli kampanju „Budi front” sa namerom da predstojeći izbori i sam izborni dan proteknu u atmosferi koja dolikuje jednoj demokratskoj državi, a da sve moguće neregularnosti budu prijavljene i procesuirane. Potpuno zadržavajući političku neutralnost, cilj im je da ohrabre i pozovu građanke i građane Republike Srbije da aktivno učestvuju u političkim procesima i da pomognu u poboljšanju izbornih uslova.

Kako će to sprovesti u delo?

Prvi korak jeste pravljenje tima posmatrača (iz čitave države), koji su tako da budu upoznati sa pravnim okvirima demokratskih izbora i načinom na koji treba da reaguju u slučaju da do odstupanja dođe.

Sledeći korak jeste čuvanje glasova na sam dan izbora – na biračkim mestima, ali i u izbornim komisijama, kao i tokom predizborne kampanje.

Napravili smo jednu platformu na kojoj ćemo prvo objavljivati ko sve i na koji način urušava pravedni i fer sistem sprovođenja izbora, odnosno uslove u kojima se oni sprovode. Na sajtu ćemo objavljivati ko je ispunjavao svoje zakonske obaveze, a ko nije, podnositi prijave i žalbe ljudima koji se time bave i mobilisaćemo ljude, mada je to, možda malo pretežak izraz. Možda je bolje reći da ćemo animirati ljude da u tome učestvuju, da budu jednom u životu na strani onih koji bi da pravdu, ne uzmu u svoje ruke, nego da njeno sprovođenje pomognu, kaže Predrag Voštinić, jedan od pokretača inicijative.

On navodi I da će  aktivisti I aktivistkinje inicijative biće na raspolaganju kontrolorima na samim biračkim mestima:

Dakle, da budu veza između biračkog odbora i pravosudnih institucija ili tužilaštva i policije (gde se bude radilo o delima, odnosno o prekršajima koji se, ili gone po službenoj dužnosti ili ne podležu pod okrilje, odnosno delokrug rada izbornih komisija). To je ključna stvar za taj dan.

Posle izbora, njihova misija se ne završava, kaže Voštinić za Portal Krug:

Ono što sledi nakon toga je, možda, čak i ključno: insistiranje na sprovođenju tih pravnih zahteva, odnosno prijava do kraja, insistiraćemo da sve što budemo tražili bude pravno utemeljeno, a potom i da bude dovedeno do kraja.

Rezultat ove inicijative, pored očuvanja izbornog rezultata, biće i stvaranje mreže aktivista spremnih da i u budućnosti štite i unapređuju izborne uslove i demokratske principe.

Piše: Lena Bogdanović