Kako da saznam ko je sve prijavljen na mojoj adresi?

Piše: CRTA

Pojava da pozivi za glasanje stižu i osobama za koje građani tvrde da ne žive na adresi na koju je poziv upućen, dešava se pred poslednjih nekoliko izbora.

Građani imaju pravo da od MUP-a traže imena osoba koje su prijavljene na adresi njihovog stanovanja.

Koja je procedura?

Zahtev da se dobije informacija ko je sve prijavljen na adresi potrebno je da podnese lice koje je vlasnik stana, odnosno kuće. To  je i jedino lice koje je ovlašćeno i može da podnese ovaj zahtev.

Za dobijanje ove informacije potrebna su sledeća dokumenta:

  • Vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji kao dokaz vlasništva 
  • Očitana važeća lična karta
  • Zahtev napisan u slobodnoj formi u kom će se navesti da se zahteva informacija koja lica su po prebivalištu prijavljena na navedenoj adresi
  • Primerak uplatnice da je plaćena taksa u iznosu od 330 dinara. Informacije o žiro računu i pozivu na broj mogu se dobiti u nadležnoj policijskoj upravi.

Sva ova dokumenta se predaju na pisarnici nadležne policijske uprave, a odgovor će biti poslat poštom na adresu podnosioca zahteva u roku od 10 do 15 dana.

Šta da radim ako je na mojoj adresi prijavljen neko koga ne poznajem? 

U slučaju da se ispostavi da je neko prijavljen na vašoj adresi, a da vi niste znali za to, ne postoji mogućnost da tu osobu odjavite bez njenog pristanka. Međutim, možete da pokrenete proceduru za pasivizaciju adrese nepoznatog lica. 

Ovaj zahtev podnosi se lokalnoj policijskoj stanici i za to su potrebna sledeća dokumenta:

  • Vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji kao dokaz vlasništva
  • Očitana važeća lična karta
  • Kopija dokumenta dobijenog od MUP-a u kome se nalazi informacija o licima prijavljenim na vašoj adresi

Detaljnije informacije o samom postupku i daljim koracima dobićete u nadležnoj policijskoj stanici.