Prijavite neregularnosti u izbornom procesu!

Izbori su odmah iza ugla, predizborna kampanja je u jeku. Tokom ovog uzbudljivog perioda građani ne moraju biri samo pasivni posmatrači! Osim najvažnije uloge koju imaju 3. aprila – glasanje, postoji još načina na koji mogu da se uključe u izborni proces. Jedan od njih je prijavljivanje nepravilnosti u izbornom procesu.

Crta poziva sve građane i građanke da prijave sve uočene nepravilnosti u izbornom procesu.  To mogu uraditi putem  onlajn forme, pisanjem na imejl prijavi@crta.rs ili pozivom na broj 063591585. Crta garantuje punu zaštitu ličnih podataka podnosioca prijave.

Evo šta su nepravilnosti koje bi trebalo prijaviti:

Neregularnosti na biračkom mestu

Ovde spada svaka vrsta nepravilnosti koju uočite u samom procesu na biračkom mestu poput glasanja bez lične isprave, unošenja popunjenog glasačkog listića, nekorišćenja UV lampe od strane članova biračkog odbora, onemogućavanja tajnog glasanja i drugo.

Kupovina glasova

Svako nuđenje novca, zaposlenja ili bilo kakve koristi u zamenu za glas na izborima spada pod kupovinu glasova i predstavlja krivično delo. Kupovina glasova može biti direktna – kada se zag las na izborima nudi novac ili druga vrsta nadoknade, ili indirektna – kada političke stranke organizju besplatne lekarske preglede, izlete, dele humanitarnu pomoć.

Pritisci na birače

Ustavno pravo svakog građanina je slobodan izbor prilikom glasanja. Bilo kakva pretnja  ili ucena (na primer, gubljenje posla) na birača je kršenje zakona.

Zloupotreba javnih resursa

Političar ne sme da koristi imovinu i sredstva institucije na čijem je čelu za potrebe stranke. Službene prostorije javnih institucija ne smeju se koristiti za prikupljanje potpisa podrške stranci. Zloupotreba javnih resursa je protivzakonita. Primera radi, ukoliko političar koristi službeni auto da se doveze na stranački događaj, ili ako tokom radnog vremena posećuje stranačke događaje.

Funkcionerska kampanja

Tesno je povezana za zloupotrebom javnih resursa. Javni funkcioneri ne smeju projekte finansirane novcem građana da pripisuju svojoj partiji i tako pozivaju građane na glasanje.

Govor mržnje

Nijedna stranka ne bi smela da poziva na diskriminaciju, mržnju ili nasilje prema bilo kom čoveku ili grupi ljudi, uz bilo kakvo obrazloženje, a posebno ne na osnovu ličnih svojstava kao što su: rasa, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, jezik, pol, rod, seksualna orijentacija, društvena klasa i poreklo.

Uočavaš neku od ovih nepravilnosti?