Biračko mesto: kako izgleda i šta je zabranjeno?

Da bi izborni dan protekao regularno postoje jasna pravila koja se odnose na organizaciju procesa glasanja i koja moraju da poštuju birački odbori i birači.

Ukoliko prvi put izlaziš na izbore ili ipak nisi siguran/na na koji način funkcioniše glasački proces ili neki deo procesa u narednom tekstu probaćemo da otklonimo sve nedoumice kako bi svaki glas bio važeći.

Postupak glasanja

Da bi glasao/la, moraš da dođeš na biračko mesto na kome si upisan/na u izvod iz biračkog spiska. Biračka mesta se otvaraju u 7, a zatvaraju u 20 časova. Ukoliko se na biračkom mestu ili ispred njega u trenutku zatvaranja birališta zateknu birači koji još nisu glasali, mora im se dozvoliti da glasaju.

Birači se identifikuju važećom ličnom kartom ili putnom ispravom (pasošem). Ukoliko su ova dokumenta istekla, a birač nije dobio nova do izbornog dana, identitet može dokazati isteklim dokumentom i potvrdom MUP-a o podnetom zahtevu za izdavanje novog.

Svaki birač glasa lično i može glasati samo jednom. Glasanje je tajno. Glasa se samo za jednu izbornu listu tako što se zaokruži redni broj ispred naziva te liste.

Šta je zabranjeno na biračkom mestu

  1. Na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.
  2. Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mestu svih lica koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora.
  3. Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, foto-aparata, kamera i drugih sredstava komunikacije.
  4. Na biračkom mestu je zabranjeno da se, van službene evidencije u izvodima iz biračkog spiska, prave spiskovi birača koji su izašli na glasanje (upisivanjem imena ili rednog broja iz izvoda iz biračkog spiska birača koji su izašli, ili nisu izašli na glasanje).
  5. Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu da budu prisutni na biračkom mestu samo radi pripreme izveštaja o toku glasanja na biračkom mestu.
  6. Pripadnici policije na dužnosti mogu ući na biračko mesto samo ako su na biračkom mestu narušeni red i mir, na poziv predsednika biračkog odbora.

Ako uočiš nepravilnost

Svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da Republičkoj izbornoj komisiji podnese prigovor zbog povrede izbornog prava, i to u roku od 24 časa od trenutka kada je došlo do nepravilnosti. Republička izborna komisija odlučuje o prigovoru u roku od 48 sati i, ukoliko je usvojen, poništava osporenu odluku ili radnju odnosno rezultate glasanja na biračkom mestu.

To znači da, ukoliko se uloženi prigovor na nepravilnosti na konkretnom biračkom mestu usvoji od strane Republičke izborne komisije, glasanje na ovom biračkom mestu će se ponoviti.