Četvrti izveštaj KOMS-a: političari se obraćali mladima u rasponu od nijednom do 11 puta

Prenosimo vam četvrti izveštaj mladih iz Krovne organizacije mladih Srbije koji je nastao u okviru projekta Monitoring izborne kampanje 2022.

Rezime kampanje za period 7 – 13. mart

Koalicija oko SNS-a je šest puta komunicirala o mladima i to preko svojih ministara i kandidata za narodne poslanike. Pretežno su komunicirali o ekonomskom položaju i merama usmerenim ka mladima. Nove teme koje su istaknute tokom ove nedelje su zapošljavanje mladih lekara, kao i sticanje znanja i radnog iskustva kroz programe praksi u javnoj upravi za studente/kinje završnih godina studija.

Koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije je u ovom periodu ka mladima komunicirala u pet navrata. Funkcioneri/ke partija koje čine ovu koaliciju komunicirali/e su o ugrožavanju slobode izražavanja, kao i cenzurisanje mladih aktivista i aktivistkinja od strane aktuelne vlasti, nepostojanju nade mladih koji žele da osnuju porodicu da će u Srbiji njihova deca imati zadovoljavajuće uslove, niskim primanja mladih u Srbiji, što rezultira odlaskom iz zemlje, dok je Omladina Narodne stranke pozivala mlade da učestvuju u izbornom procesu.

Koalicija Nada se jednom posredno bavila pitanjem mladih kroz problem nedostatka kvalitetnih visokih škola za državnu upravu.

Srpska stranka Zavetnici je u prethodnom periodu jednom komunicirala o mladima, ukazali su na problem finansijske nezavisnosti kod mladih u Srbiji i na problem nezainteresovanosti mladih za političku participaciju.

Izborna lista Moramo je tri puta komunicirala o temama u vezi sa mladima. Ukazali su na to da imaju plan za ekonomski razvoj koji će sprečiti odlazak mladih iz zemlje. Mladi su pozvani da glasaju za profesorku Biljanu Stojković, kandidatkinju za predsednicu izborne liste Moramo, zato što ona razume i vrednuje rad i trud uložen u studiranje.

Patriotski blok je nastavio da komunicira o mladima i tokom ove nedelje kampanje (11 puta). Nastavili su da ukazuju na iste probleme sa kojima se mladi suočavaju, fokusirali su se na: obrazovanje, stambeno pitanje, zapošljavanje, odlazak mladih iz države. Sa najviše obraćanja, u poređenju sa prethodnim nedeljama, u više navrata istakli su kako su mladi budućnost društva i države, a Boško Obradović je izjavio da je njegova kandidatura za predsednika posvećena mladima. Komunicirali su da se zalažu za promenu položaja mladih poboljšavanjem njihovog okruženja (reforma obrazovnog sistema, subvencije za mlade privrednike, pomoć pri zapošljavanju), ponudivši konkretnije politike i mere kojima bi to i ostvarili.

Koalicija Boris Tadić – Ajmo ljudi se dva puta obraćala ka mladima i o mladima. Fokus u obraćanjima bio je na fakultetskom i srednjoškolskom obrazovanju, uvođenju sporta u škole, kao i na odlazak mladih iz Srbije. U prethodnoj nedelji su u svojim obraćanjima ponudili i neka konkretnija obećanja poput investicija koje bi vratile sport u škole ili pravljenje kampusa u okviru srednjih škola.

Drugi politički subjekti nisu komunicirali o mladima u ovom izveštajnom periodu.