Treći izveštaj KOMS-a: šest lista se obraćalo mladima

Krovna organizacija mladih Srbije ukazuje na značaj u obraćanju mladima tokom predizborne kampanje, od strane svih političkih aktera pa je pokrenula Monitoring izborne kampanje 2022. kako bi mladi imali uvid u to ko im se obraća, u kojoj meri, na koji način i šta im govori putem kojih kanala komunikacije. Mi nastavljamo da pratimo aktivnosti u okviru Monitoringa i prenosimo vam drugi izveštaj.

Predstavljen je i treći nedeljni izveštaj Monitoringa izborne kampanje 2022.

Rezime za period 28. februar – 6. mart

Koalicija oko SNS-a je 9 puta komunicirala o mladima i može se uočiti da su kandidati na listi Srpske napredne stranke i aktuelni ministri više komunicirali o temi mladih nego u prethodne dve nedelje. Ukazivali su na različite teme – smanjenje nezaposlenosti mladih i programe Vlade Republike Srbije usmerene na tu oblast, politička participacija mladih, pitanje odlaska/ostanka mladih u zemlji i pitanje mladih u vojsci. Osim najave o donošenju novog zakona o vojnom obrazovanju nije bilo drugih
predloga o mladima.

Koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije se u posmatranom periodu tri puta obraćala mladima i osvrnuli su se na probleme nemogućnosti osamostaljivanja mladih, kao i na problem odlaska mladih iz Srbije i određenih delova Srbije. U kontekstu povećanja nataliteta, predloženo je 10 prioritetnih mera porodične politike namenjenih mladim bračnim parovima. Neka od mera su konkretne, neke manje konkretne. Dodatno, omladina Narodne stranke kroz objavu na svom Instagram profilu objašnjava mladima na kojim će se sve nivoima glasati 3. aprila i poziva ih da se uključe, poslavši im poruku da je njihov glas važan.

Srpska stranka Zavetnici je u prethodnoj nedelji jednom komunicirala o mladima, ukazali su na problem odlaska mladih iz manjih sredina, o nemogućnosti zaposlenja i da je neophodno podržati i animirati mlade da žive tamo gde su se rodili, školovali i gde žele da grade svoju budućnost.

Izborna lista Moramo dva puta je komunicirala o temama u vezi sa mladima. Ukazali su na to da mladi odlaze iz manjih mesta zato što ne postoje adekvatne kulturne aktivnosti i ukazali su pažnju javnosti važnosti uloge mladih u političkim procesima, konkretno u kontroli izbora i naveli da je sve manja apatičnost i apolitičnost mladih.

Patriotski blok (Dveri i POKS) je nastavio da govori o mladima tokom treće nedelje kampanje. Nastavili su da potenciraju probleme sa kojima se mladi suočavaju, a fokusirali su se na: obrazovanje, stambeno pitanje, zapošljavanje i dodatno – uvođenje vojnog i civilnog roka. Predložili su promenu okruženja u kojem mladi žive poboljšavanjem njihovog položaja (besplatno školovanje, subvencije za mlade privrednike, izgradnju studentskih kampova), ponudivši nešto konkretnije politike i mere kojima
bi to i ostvarili.

Koalicija Socijaldemokratska stranka-Nova stranka-1 od 5 miliona (još uvek nije proglašena izborna lista) jednom je komunicirala o mladima. Oni su ukazali na to da mladi ne učestvuju u donošenju odluka i da su skrajnuti sa strane u čitavom društvu i ukazali su na to da je deljenje mladima po 100 evra pre i posle kampanje mito i korupcija od strane vlasti, a ne investiranje u mlade.

Drugi politički subjekti nisu komunicirali o mladima u ovom izveštajnom periodu.