Kontrolori na izborima: ko, šta, gde, kako i zašto?

Osim što na izorima učestvujete glasanjem, u sam proces možete se i dodatno uključiti postavši kontrolor/ka na izborima. Izborne liste do 18. marta moraju da prijave svoje članove biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu, tako da imate još tri dana da se prijavite!  

Ko može biti kontrolor i kako se prijaviti?

Kontrolor na izborima može biti svaki punoletan građanin koji je državljanin Republike Srbije sa stalnim prebivalištem. Imenuju ih političke stranke, ali to ne znači da morate biti član partije koja vas je nominovala. Najbolje je da se na sajtu ili najbližoj kancelariji stranke čiji biste kontrolor želeli da budete informišete o kontaktu putem koga se možete prijaviti.

Šta radi kontrolor?

Radni dan kontrolora/ke počinje u 6 ujutru, jer se biračka mesta otvaraju u 7h. Kontrolori ostaju do kraja izbornog dana, odnosno do sastavljanja zapisnika i konačnog utvrđivanja broja glasova, tako da kući mogu ići oko 21h. Naravno, moguće je da dan podele u dve smene, zavisno od situacije na samom biračkom mestu. Tokom dana kontrolori su zaduženi za sprovođenje procesa glasanja. To podrazumeva primopredaju izbornog materijala (listića i drugih materijala), pripremu za oičetak glasanja i otvaranje izbornog mesta, samo glasanje tokom dana, održavanje reda na izbornom mestu, zatvaranje mesta, utvrđivanje rezultata glasanja na izbornom mestu i primopredaju materijala na kraju dana.

 Dnevnica kontrolora je 2500 dinara i isplaćuje se iz budžeta RS.

Obuka

Kontrolori prolaze obuku tokom koje se upoznaju sa procedurama, sadržinom izbornog materijala, koracima koji se preduzimaju, a posebno sa nepravilnostima i načinima da se one preduprede ili spreče. Obuke organizuju stranke za svoje kontrolore i one su uglavnom jednodnevne.  

Posmatrači i konotrolori nisu isto

Posmatrači, kao što je CRTA, na izborima nemaju ista ovlašćenja kao kontrolori, te je za regularnost glasanja od velikog značaja prisustvo kontrolora. Posmatrali prate process glasanja I izveštavaju javnost o regularnosti procesa otkom dana, ali birački odbori u kojima su kontrolori imaju dužnost za sprovođenje glasanja I poštovanje procedura. Posmatrači nemaju mogućnost po zakonu da podnose prigovore ako uoče nepravilnosti, ali članovi biračkog odvora to mogu.