Da li političke stranke imaju prava da me zovu telefonom ako su bez mog znanja došle do broja telefona?

Predizborna kampanja uveliko traje, dok se šetate gradom možete videti brojne bilborde sa manje ili više poznatim licima, zaokruženim brojevima i političkim sloganima. Na društvenim mrežama viđate sponzorisane objave, na TV-u debatne emisije i predizborne spotove, međutim, onda vam zazvoni mobilni telefon i nakon kratkog razgovora dobijate pitanje: „Da li na predstojećim izborima možemo da računamo na Vaš glas?“.

Političke stranke mogu doći u posed mobilnih ili fiksnih brojeva telefona građana na dva načina – uz izričit pristanak građana za korišćenje podataka, što je u potpunosti u skladu sa zakonom, ili da te podatke dobiju od nekog drugog fizičkog ili pravnog lica koje ih poseduje po nekom drugom osnovu, dakle bez pristanka građana. Masovno pozivanje i slanje SMS poruka za vreme predizbornih kampanja nažalost su vrlo čest slučaj u Republici Srbiji, a neretko građani tvrde da svoje podatke nisu dali nijednoj političkoj stranci što nas upućuje na to da je zloupotreba podataka o ličnosti sveprisutna.

U slučaju da dođete u ovakvu situaciju, šta možete uraditi?

Za početak, zabeležite detalje poziva: broj telefona sa kog ste dobili poziv, datum, vreme, naziv izbornog štaba ili političke partije koji vas je zvao i da li ste im ikada ranije ostavljali svoje kontakt podatke.

Nakon toga, imate tri mogućnosti:

  1. Podnesite krivičnu prijavu policiji ili tužilaštvu protiv NN lica zbog krivičnog dela proganjanja (čl. 138a Krivičnog zakonika stav 1 – Ko u toku određenog vremenskog perioda protivno volji drugog lica nastoji da sa njim uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije);
  2. Obratite se Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti na broj telefona +38111 3408 900 ili imejl office@poverenik.rs. Na osnovu vaše prijave služba poverenika može da pokrene nadzor stranke kako bi se utvrdilo da li su vaši lični podaci pribavljeni na zakonom dozvoljen način ili nisu;
  3. Možete podneti zahtev svom provajderu za blokiranje dolaznog poziva sa broja koji vas je uznemiravao.

Ne dozvolite da bilo ko zloupotrebljava vaše lične podatke!

Piše: Lena Bogdanović