Kako da glasam ako sam sprečen/a da odem na izborno mesto?

Ukoliko ste na dan glasanja oboleli od virusa korona ili ste iz nekog drugog zdravstvenog razloga sprečeni da dođete na biračko mesto, to ne znači da ne možete da ostvarite svoje biračko pravo! 

Zakon dozvoljava mogućnost glasanja kod kuće, ali isključivo nemoćnim i sprečenim licima. U ovu grupu spadaju osobe koje zbog  zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica. Sprečenim licem se ne smatra lice koje ne može da dođe da glasa na biračko mesto usled, na primer, obaveza na poslu.

Postupak

Ukoliko ste sprečeni da odete do svog biračkog mesta, sve što je potrebno je  da pozovete broj telefona koji će biti istaknut na sajtu Republičke izborne komisije neposredno pred izbore i prijavite da želite da glasate van biračkog mesta. Za svaku opštinu će biti istaknut poseban broj. 

Osoba koja prima to obaveštenje pitaće vas za vaše ime i prezime, JMBG, adresu i prebivalište, kontakt telefone, kao i razloge zbog kojih niste u mogućnost da glasate na glasačkom mestu.

Na dan izbora, tri člana biračkog odbora doći će na vašu adresu i omogućiti vam da ostvarite svoje biračko pravo.

Covid 19

Članovi glasačkog odbora koji sprovode glasanje van glasačkog mesta , obavezno moraju nositi zaštitne maske i rukavice.

Ako van glasačkog mesta glasa glasač oboleo od zarazne bolesti COVID- 19, ima simptome bolesti ili je u karantinu, članovi glasačkog odbora sve radnje propisane za obavljanje glasanja van glasačkog mesta vrše ispred ulaznih vrata stana odnosno kuće u kojoj boravi glasač koji glasa van glasačkog mesta.

Glasač oboleo virusa korona ne sme da ima direktan kontakt sa glasačkim materijalom i može da glasa isključivo uz pomoć pomagača, koji umesto njega preuzima i predaje glasački materijal poverenicima glasačkog odbora, uključujući i identifikacioni dokument glasača.