Prvi izveštaj KOMS-a: Koliko se političari tokom kampanje bave mladima?

Krovna organizacija mladih Srbije zastupa stav da su participacija i uključivanje mladih u procese donošenja odluka ključni mehanizmi u poboljšanju položaja mladih u Srbiji. Kroz višegodišnja redovna istraživanja koja KOMS sprovodi, mladi ukazuju na to da nemaju visok stepen uticaja na donošenje odluka, osećaju se zanemareno od političkih subjekata, institucija i drugih relevantnih aktera.

  • 85% mladih smatra da nema uticaja na političke procese i odluke;
  • 48% mladih smatra da trenutno nema za koga da glasa;
  • 80% mladih ne veruje nijednom političaru
  • 70% mladih smatra da je bitno da političari komuniciraju direktno i bez uvijanja.

Godinama unazad Srbija se suočava sa kontinuiranim odlaskom mladih – čak 89% mladih ne otpisuje mogućnost da napusti Srbiju!

Upravo iz ovih razloga, KOMS ukazuje na značaj u obraćanju mladima tokom predizborne kampanje, od strane svih političkih aktera (izbornih lista i predsedničkih kandidata) i pokreće Monitoring izborne kampanje 2022. kako bi mladi imali uvid u to ko im se obraća, u kojoj meri, na koji način i šta im govori putem kojih kanala komunikacije.

Tokom izborne kampanje, više od 50 mladih ljudi aktivno će posmatrati i pratiti predizbornu kampanju i izlaziti sa nedeljnim izveštajima na osnovu svojih obzervacija.

Prenosimo vam prvi izveštaj: